სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

19 მარტს, სამხარეო ადმინისტრაციის სათათბირო დარბაზში გაიმართა სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოსთან არსებული სამოქმედო გეგმების სისტემატიურ განახლებაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა იმსჯელეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიის 2018-2021 წლების დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის განახლებაზე. გამოიკვეთა ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტებისთვის საჭირო პრიორიტეტული პროექტები.