კენკროვანი კულტურის დანერგვა საქართველოში

5 აპრილს, მცხეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენლების საინფორმაციო შეხვედრა შედგა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა საქართველოში კენკროვანი კულტურის დანერგვის მნიშვნელობა, წარმოების და ექსპორტირების პოტენციალი, ასევე ფერმერული მეურნეობის თანადაფინანსების საკითხი.

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის დეპარტამენტის უფროსის თენგიზ კალანდაძის განცხადებით, კენკროვანი კულტურის წარმოება-რეალიზაციისთვის მეტად ხელსაყრელი გარემო-პირობები არსებობს. განსაკუთრებული აქცენტი ევროპული ბაზრის ათვისების შესაძლებლობაზე გაკეთდა, სადაც კენკროვან კულტურაზე მაღალი მოთხოვნა ფიქსირდება.

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი თორნიკე ლათათია აუდიტორიას სააგენტოს მიერ შემუშავებული თანადაფინანსების პროგრამის შესახებ ესაუბრა, რომლის ფარგლებშიც ხარჯები ბენეფიციარსა და დამფინანსებელ პროგრამას შორის 60/40 %-ზე ნაწილდება. ფინანსირების პროგრამით სარგებლობა შეეძლება ნებისმიერ ფერმერს, რომლის მიწის ფართობი 0.1-დან 1 ჰექტრამდე იქნება.

შეხვედრას ესწრებოდნენ მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაციისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის, ასევე ფერმერთა და მეწარმეთა საზოგადოების წარმომადგენლები.